15-річчя кафедри ДТСЛК

Кафедра ДТСЛК

DSC 0800

Обновлено (15.01.2019 19:59)

 

Кафедра деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу

Кафедра ДТСЛК

Кафедра деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка входить до складу навчально-наукового інституту технічного сервісу ХНТУСГ, її засновано 5 грудня 2003 року.

 Suscka_A.jpg
           Завідувач кафедри – доктор екон. наук, доцент
Суска Анастасія Анатоліївна.

 

 

 

                               

  

Кафедра є випускаючою за спеціальностями: 

 

 

 

  

Лісове господарство  

    За спеціалізаціями 

        - лісове господарство  

        - лісова інженерія  

Деревообробні та меблеві технології  

    За спеціалізаціями 

         - деревооброблювальні технології  

         - дизайн, конструювання і технології меблів та дерев'яного домобудування  

Галузеве машинобудування  

    За спеціалізаціею

    - машини та обладнання деревообробних підприємств, садово-паркових і лісових господарств

Обновлено (22.03.2019 12:11)

 

Фільм про кафедру і наших спеціальностях

Кафедра ДТСЛК

 

Цей фільм - про кафедру та спеціальності «Технології деревообробки» і «Обладнання лісового комплексу». Ви виведіть наші аудиторії та майстерні, комп'ютерний клас та лабораторії. Викладачі розкажуть про сьогодення та перспективи галузі, спеціальних дисциплінах і можливості працевлаштування, а студенти ... Втім, не будемо переповідати - краще просто подивіться фільм!

 

История кафедры

Кафедра ДТСЛК

Кафедра Обладнання лісового комплексу створена 1 грудня 2003 року рішенням Вченої Ради Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка з метою забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності Обладнання лісового комплексу

Завідувачем кафедри призначений кандидат технічних наук, доцент Овсянніков Сергій Іванович. До складу кафедри ввійшли викладі: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, почесний лісовод України, академік лісівничої академії наук Бадалов Павло Петрович; кандидат технічних наук Чаплигін Євген Миколайович; викладач Курпік Віра Володимирівна (на даний час не працює); завідувач лабораторіями Майданнік Євген Олександрович.

У 2004 році була відкрита аспірантура. Першим аспірантом кафедри став Знайдюк В.Г. У 2005 році було відкрито філію кафедри на базі Данилівського дослідного держгоспу УкрНДІЛГА ім. Г.Висоцького. На базі філіалу проводяться практичні і лабораторні заняття зі спеціальних дисциплін.

В цьому ж році проведено ліцензування освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» зі спеціальності Обладнання лісового комплексу.

У 2006 році ліцензовано нову спеціальність Технологія деревообробки за напрямком – деревооброблювальні технології.

За ініціативою кафедри у 2006 році вперше в Україні проведена Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності Обладнання лісового комплексу, яка ще три роки поспіль проводилась на базі кафедри. Студенти ХНТУСГ щороку займають призові місця: 2006 р. – Сабліна М.О. – II місце; 2007 р. – Кириченко С.С. – I місце, Штих М.В. – III місце; 2008 р. –Кириченко С.С. – I місце; Огільба В.Б. – II місце; 2009 р. – Чепурной А.М. – II місце; 2010 р. – Чепурной А.М. – II місце.

У 2009 році при кафедрі створена секція Транспортних технологій, очолює секцію доктор технічних наук, професор Войтов Віктор Анатолійович.

За цей час змінився викладацький склад кафедри, до нього увійшли: доктор технічних наук, доцент Ремарчук Микола Парфенійович; кандидат технічних наук, доцент Градиський Юрій Олександрович; кандидат технічних наук, доцент Шевченко Сергій Анатолійович; кандидат технічних наук, доцент Істомін Володимир Павлович (на даний час не працює); старший викладач Сагайдачна Тетяна Миколаївна; старший викладач Літовка Сергій Володимирович; асистенти Сабліна Марія Олександрівна та Чачія Вахтанг Романович (на даний час не працює). До складу секції Транспортних технологій увійшли: кандидат технічних наук, доцент Антипенко Анатолій Михайлович; викладач Ярохно Сергій Юрійович; асистенти Кравцов Андрій Григорович, Бєляева Оксана Сергійовна.

У 2006 році Чаплигіну Є.М., а у 2009 році Градиському Ю.О. присвоєно вчене звання доцента кафедри Обладнання лісового комплексу. У 2010 році Бадалову П.П. присвоєно вчене звання професора університету.

У 2005 році зав. кафедрою СТЛК був призначений Овсянніков С.І.. У цьому ж році вні був нагороджений Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України, у 2006 році – присвоєне почесне звання «Відмінник аграрної освіти та науки України», у 2008 році – нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

У 2008 році доценту Чаплигіну Є.М. і старшому викладачу Сагайдачній Т.М. присвоєно почесне звання «Відмінник освіти України», а доцент Шевченко С.А. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

У 2008 році кафедра нагороджена Почесною грамотою Головного управління лісового господарства Харківської обласної державної адміністрації.

У 2009 році зав.кафедрою Овсянніков С.І. був обраний член-кореспондентом лісівничої академії наук України.

У 2009 році при кафедрі під керівництвом доцента Градиського Ю.О. ліцензована робітнича спеціальність «Лісоруб» з правом підготовки на III, IV, V та VI розряди. В цьому ж році була проведена перша підготовка лісорубів з числа студентів.

У 2010 році створена друга філія кафедри  на базі ТОВ СКТБ «Гідромодуль» (м.Харків), де проводяться практичні і лабораторні заняття зі спеціальних дисциплін та наукові дослідження в галузі гідроприводу.

Кафедра співпрацює на договірній основі майже з усіма державними лісгоспами Харківщини, з провідними деревообробними підприємствами: «Лана», «Ритм», «Форез», Харківський тракторний завод, ТОВ «Мотор Січ», «Лубниспецлісмаш», Корсунь-Шевченківський станкобудівний завод та інші. Найбільш тісна співпраця кафедри склалась з науково-виробничим підприємством «Дніпро» (м.Харків), на базі якого студенти вивчають сучасне деревообробне обладнання та інструмент.

Кафедра активно співпрацює з провідними навчальними закладами України: НЛТУ (м.Львів), ЛНТУ (м.Луцьк), НУБіП (м.Київ) та іншими; та близького зарубіжжя: Воронізька лісотехнічна академія, Саратовський аграрний університет, Казанський державний технологічний університет, Московський університет лісу, Архангельський державний університет на ін.

У 2010 році в зв’язку з реорганізаціями, які відбулись в структурі університету, кафедра «Обладнання лісового комплексу» була перейменована в кафедру «Системотехніки і технологій лісового комплексу».

У 2006 році кафедра здійснила перший випуск магістрів: Сабліна М.О., Позігун Д.В., Стьопушкін А.О., Сугак В.М,, та спеціалістів.

 
Оголошення

 

веркуін5кргон6о65гн56р7у6оц456456орцуек 

Центр дистанційного навчання

Сторінка на Facebook

Сторінка в Google+

Red-signin Google base 44dp

Адрес
Харьков 61111
пр. Юбилейный ,65-Г
тел. (0572) 62-21-25, 
E-mail:  kafdtslk@gmail.com
             kafolk@bigmir.net
Пошук
Google+