Навчальний посібник

Ємельянов В.Г. Основи деревинознавства і лісового товарознавства: навч. посібник для студентів лісотехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.Г. Ємільянов, С.А. Шевченко. -Харків: ТОВ "ЕДЕНА". -2010, -250 с.

Розглянуто будову дерева, макроструктурні ознаки і мікроскопічну будову деревини, її фізичні, хімічні, механічні та технологічні властивості. Наведено класифікацію круглих лісоматеріалів і пилопродукції, вимоги до сортиментів, вплив вад деревини на їх сортність.

Приймаков О.Г., Градиський Ю.О.

Теория зносостыйкості витривалості та її застосування в машинобуванні.

Монографія. Х.: Оберіг, 2009. -336 с.

Ця монографія мае на меті висвітлити теоретичні, експериментальні та методологічні аспекти розробленої авторами теорії зносостійкої витривалості в механіці машинобудуванні. Початок цієї теорії заклав в 70-і роки ХХ століття визначний радянський механік І.В. Крагельський, який висунув гіпотезу "втомного зношення", проте не підтвердив її, і наткнувся на несприйняття з боку сильної київської школи трибологів того часу.

Монографія адресована науковцям, інженерно-техніним працівникам, аспірантам і студентам, які переймаются проблематикою науково-технічного розвитку машинобудування.

Монографія

Приймаков О.Г. Градиський Ю.О., Приймаков Г.О.

Прогнозування витривалості та загальної працездатності несучіх елементів авіаційних конструкцій.

Монографія. -Х.: Оберіг, 2010. -248 с.

Дана Монографія завершує трьохтомне видання присвячене науково-технічній проблематиці підвищення витривалості і загальної працездатності несучих елементів машинобудівних, зокрема авіаційних конструкцій.

Метою даної монографії є створення методології прогнозування та випробування витривалості конструкційних матеріалів середнього машинобудування, до якого і відносяться авіаційна техніка, і на цій основі, прогнозування загальної працездатності, як інтегрального показника, вказаних конструкцій.

Навчальний посібник

Методи проектування технологічних процесів та обладнання: навчальній посібник для студентів

за напрямом "Машинобудування"

спеціальностей "Обладнання лісового комплексу" та "Машини і обладнання с.-г. виробництва" / [О.А. Науменко, С.І. Овсяников, Т.О. Баньковська, М.М. Борис, С.А. Шевченко, Є.М. Чаплигін].-Харків: ТОВ "ЕДЕНА", 2010. -199 с.

Відображено сучасні тенденції у галузі машинобудування і проектування машин та технологічних процесів. Розглянуто етапи, методи оптимізації, обгрунтування і прийняття рішень при проектуванні і конструюванні машин та обладнання. Узагальнено та систематизовано основні вимоги щодо оформлення технічної і технологічної документації.

Монографія

Приймаков О.Г., Градиський Ю.О.

Витривалість конструкційних матеріалів при абразивному зношуванні.

Монографія. Х.: Оберіг, 2009. -383 с.

Дана монографія по суті, є продовженням першої монографії цих же авторів -"Теорія зносостійкості витривалості та її застосування в машинобудуванні" (Х.: Оберіг, 2009. -336 с.).

Метою саме цієї монографії є створення мотодології прогнозування та оцінки витривалості зносоконтактних пар тертя (тіло-індентор) в умовах абразивного зношування.
В монографії значну увагу приділено витривалості конструкційних матеріалів зубчастих силових предач в умовах абразивного зношування (частинки зовнішнього абразивного впливу та частинки власного зношування в процесі експлуатації).

Монографія адресована наукавцям-машинобудівникам, науково-технічним працівникам та аспірантам, які досліджують та проектують машинобудівні конструкції та їх деталі з позиції підвищення їх надійності та ресурс роботи.

Навчальний посібник

Навчальний посібник з дипломного проектування

/ Укладачі: Науменко О.А., Овсяников С.І., Шевченко С.А., Чаплигін Є.М., Банковська Т.О., Сагайдачна Т.М. -Харків: ХНТУСГ, 2009. -116 с.

Узагальнено та систематизовано основні вимоги щодо виконання та оформлення курсових та дипломних проектів. Значну частину посібника присвячена методиці оформлення конструкторської та технологічної документації.

Посібник призначений для користування студентам і викладачам за напрямом "Машинобудування" денної, дистанційної та заочної форм навчання, а також може бути використаний для студентів інших інженерних спеціальностей та інженерних працівників.

Оголошення

 

веркуін5кргон6о65гн56р7у6оц456456орцуек 

Центр дистанційного навчання

Сторінка на Facebook

Сторінка в Google+

Red-signin Google base 44dp

Адрес
Харьков 61111
пр. Юбилейный ,65-Г
тел. (0572) 62-21-25, 
E-mail:  kafdtslk@gmail.com
             kafolk@bigmir.net
Пошук
Google+